Työntekijäkokemusta tutkimassa

Työpaikan paremman ilmapiirin lisäksi hyvä työntekijäkokemus on myös liiketoiminnan näkökulmasta merkityksellinen asia. Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen - tyytyväinen työntekijä haluaa pitää myös asiakkaat tyytyväisinä.   

Notarec valmentaja Vappu KassinenOlen saanut olla viime kuukausina mukana valmentajana asiakasprojekteissa, joissa on syvällisesti käyty läpi yrityksen työntekijäkokemusta. Tekeminen on lähtenyt liikkeelle haastatteluista, joissa on ratkaisukeskeisesti tutkittu yhdessä yrityksen ihmisten kanssa yrityksen toiminnalle tärkeitä osa-alueita, kuten urapolkuja, perehdyttämistä, kulttuuria ja johtamista. Haastateltavien taustat edustavat laajaa otantaa yrityksen eri tehtävistä johtoa myöten. 

”On ollut mahtavaa kokea, kuinka rohkeasti ja avoimesti ihmiset lähtevät keskusteluihin mukaan.”

Keskusteluissa on löydetty yhdessä vahvuuksia, osaamista ja myös toiveita miten toiminnassa voidaan nousta seuraavalle tasolle. On ollut mahtava kokea miten rohkeasti ihmiset heittäytyvät keskusteluun itselleen vieraan ihmisen kanssa ja miten nopeasti onkin mahdollista päästä mukaan heidän näkökulmiinsa 

Työskentely on jatkunut tuloksien purkamiseen ja yhteisiin keskusteluihin yrityksen koko henkilöstön kanssa. Näistä keskusteluista ja palautteesta on muodostunut ymmärrys, että ollaan tekemässä asioita uudella tavalla. Palaute on todella tärkeää koko organisaation kannalta, sillä sen avulla organisaatiota pystytään viemään eteenpäin. Kirjoitimme aiheesta aikaisemmin blogikirjoituksen: ”Palautteen antaminen – miten ja miksi?

Käydyissä keskusteluissa on käytetty sanoja rohkeus, avoimuus ja usko siihen, että yhdessä on mahdollista muuttaa asioita ja viedä niitä eteenpäin – niitä kipukohtiakin. Ja tuloksiin on otettu mukaan kaikki esiin nostetut asiat. Vahvuudet, osaamiset, kehittämiskohteet ja nekin asiat, joille on pikaisesti tehtävä jotain. Jotta työyhteisössä kaikilla on hyvä olla. Työpaikan paremman ilmapiirin lisäksi hyvä työntekijäkokemus on myös liiketoiminnan näkökulmasta merkityksellinen asia. Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen – tyytyväinen työntekijä haluaa pitää myös asiakkaat tyytyväisinä.   

”Keskusteluista ja palautteesta on muodostunut ymmärrys, että ollaan tekemässä asioita uudella tavalla. Esille on tullut myös niitä kipukohtiakin.”

Seuraavaksi vuorossa ovat työpajat, joissa kaikki pääsevät mukaan miettimään konkreettisesti ja yhteisesti mitä ja miten asioita viedään haluttuun suuntaan. Odotan niitä innolla. 

Tutustu lisää valmennukseemme sivulla: työelämävalmennus.

 

Kirjoittanut:

Vappu Kassinen
Valmennus & konsultointi

LinkedIn kuvake LinkedIn profiili

 

Tutkitaanko teidän organisaationne työntekijäkokemusta? Ota yhteyttä Vappuun, juttelemme mielellämme lisää aiheesta!

 

Vappu Kassinen Notarec

vappu@notarec.fi
+358 400 656 784

Muita blogiartikkeleita


0 Kohdetta