Työelämävalmennus

Työelämäkoutsi auttaa tiimiänne toimimaan paremmin yhdessä ja luo olosuhteita hyvinvoivalle ja sitä kautta tuotteliaammalle työyhteisölle. Valmennuksessa pyritään tutkimaan asioita positiivisten näkökulmien kautta.

Hyvinvoiva työyhteisö on tuottava ja tehokas 

Vuorovaikutustaitojen kehittämisellä on merkittävä vaikutus työntekijäkokemukseen ja työtyytyväisyyteen. Kun työyhteisössä ovat asiat hyvin ja työntekijät viihtyvät työpaikalla, ovat he sitoutuneempia työnantajaan sekä vaihtuvuus pienenee. Vuorovaikutustaitoja kehittämällä luottamus kasvaa ja työntekijä tuntee olevansa tärkeä osa yritystä. Avoimuus ja hyvä viestintä mahdollistavat työyhteisön kehittymisen tehokkaammaksi ja samalla luo liiketoiminnasta tuottavampaa 

 

Valmentajasta apua vuorovaikutuksen kehittämiseen 

Valmennuksessa harjoitellaan yhdessä vuorovaikutustaitoja, jotta jokaisella on osaaminen sekä valmius käsitellä monenlaisia viestinnän tilanteita. Myös konfliktit ovat osa vuorovaikutusta ja konfliktitilanteiden käsittelyä on  siksi hyvä harjoitella. Työelämävalmentajan kanssa voidaan käydä läpi myös palautteenantoa sekä arvioidaan työn kuormituksen määrää, jotta työn kuormitus on sopivaa ja työssä jaksaminen sekä palautuminen ovat mahdollisia. 

 

Esimerkkejä työelämävalmennuksessa läpikäytävistä asioista:  
  • Työssä onnistuminen 
  • Työyhteisötaidot / vuorovaikutustaidot 
  • Haastavat tilanteet / konfliktit 
  • Asiakassuhteet 
  • Työyhteisön pelisäännöt 
  • Työtyytyväisyys 
  • Johtaminen 
  • Työssä jaksaminen 
  • Palautteen antaminen 
  • Työuran kehittäminen 

 

Työelämävalmennus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmävalmennuksena. Valmennus räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeisiin. 

Varaa aika keskusteluun Vapun kanssa ja kysy lisää työelämävalmennuksesta! 

Blogitekstin kuva - Miten kehität omaa osaamista

Haluatko kuulla lisää? Varaa aika Vapulta!