Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa ajan ja mahdollisuuden tutkia työtä ja sen kehittämistä arjessa.

Kenelle

Työnohjauksesta hyötyvät yksittäiset asiantuntijat, esihenkilöt ja myös kokonaiset tiimit. Ryhmätyönohjausta voidaan tarjota myös ryhmille, jotka koostuvat yrityksen tai organisaation eri tiimien jäsenistä. 

Mihin tarpeeseen

Työnohjausta voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa työelämän tilanteissa. Se voi olla oman työn, ajankäytön ja itsensä johtamisen tutkimista. Työnohjaus auttaa myös tavoitteisiin pääsemisessä. Sitä voidaan käyttää työn kehittämisessä ja kehittämisen seuraamisessa. Työnohjauksesta on myös hyötyä haastavien tilanteiden käsittelyssä yksilön tai ryhmän näkökulmasta. 

Mitä työnohjauksessa tapahtuu

Työnohjaukset ovat 60-90 minuutin tapaamisia joko kasvokkain tai etätapaamisen työkaluja hyödyntäen. Työohjauksen suositeltu tapaamismäärä on 3-10 kertaa ja tapaamiset 1-2 kertaa kuukaudessa tarpeesta riippuen. Työnohjaus on luottamuksellista ja työnohjaajalla on tapaamisista vaitiolovelvollisuus. Työnohjauksessa hyödynnetään keskustelua ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä (esimerkkinä erilaiset sana- ja kuvakortit, kirjoittaminen ja esineet). Työnohjausten välille on tarpeen mukaan mahdollista sopia erilaisia tehtäviä (tilanteiden tutkimista ja päiväkirjan kirjoittamista esimerkkeinä). 

Hyödyt

Työnohjauksen tärkeää antia on asioiden jäsentäminen ja selkeyttäminen. Työnohjauksessa on mahdollista asettaa tavoitteita ohjattavan tarpeen mukaan ja myös ottaa työskentelyyn mukaan nopeastikin nousevia teemoja työn arjesta. Työnohjaus kehittää keskustelun ja itsereflektion taitoja ja vahvistaa ohjattavan voimavaroja ja keinoja käsitellä erilaisia tilanteita työelämässä. 

Esimerkkejä työnohjauksen sisällöstä:  ​
  • Työssä onnistuminen 
  • Työyhteisötaidot / vuorovaikutustaidot 
  • Haastavat tilanteet / konfliktit  
  • Työyhteisön pelisäännöt
  • Työyhteisön vahvuudet 
  • Työtyytyväisyys 
  • Itsensä johtaminen
  • Työssä jaksaminen
  • Palautteen antaminen 
  • Työuran kehittäminen 

Hinnat:

Yksilötyönohjaus
150 € / 60min

Esihenkilön yksilötyönohjaus
180 € / 60 min

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus
220 €/ 60 min

Ryhmätyönohjaus (2-6hlöä)
280 € / 90 min

Ryhmätyönohjaus (7-12hlöä)
300 € / 90 min

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %

Jätä yhteystietosi. Me olemme yhteydessä sinuun.