Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Notarec Oy

Yhteystiedot

Rautatienkatu 81, 2.krs
90400 Oulu

Rekisteristä vastaava henkilö

Sofia Järnström
044 745 4492
sofia@notarec.fi

Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat
  • Hakijat

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Notarec Oy:n rekisteri perustuu asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä hakijoiden ja potentiaalisten hakijoiden tietoihin. Rekisterissä olevat tiedot ovat joko julkisesti saatavilla tai asianomaisten itsensä vapaaehtoisesti antamaa tietoa.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Muut vapaaehtoisesti annetut tiedot kuten ansioluettelo, työhistoria, osaamisprofiili, palkkatiedot yms

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sofia@notarec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai sopimusoikeudellinen syy olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta ja hakijalta itseltään yhteistyön alkaessa ja sen aikana, julkisilta sivustoilta sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yksityisyytesi on meille äärimmäisen tärkeää. Tietojasi luovutetaan kolmannelle osapuolelle ainoastaan suostumuksellasi ja kolmannet osapuolet ovat sitoutuneet käsittelemään niitä luottamuksellisesti. Tietojasi ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin Notarec Oy:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se nähdään tarpeelliseksi liiketoiminnan kannalta, pääsääntöisesti kuitenkin vain kaksi vuotta viimeisen yhteydenpidon jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.