Muutosturvavalmennus / Outplacement

Henkilöstön vähentäminen on yritykselle haastava tilanne. Tukea tarvitsevat irtisanottu, esimiehet ja myös yritykseen jäävä henkilöstö. Yrityksen toiminta tilanteessa voi vaikuttaa jopa vuosien ajan työnantajamielikuvaan ja siksi sen hyvin hoitaminen on tärkeää. Muutosturvaprojektimme tarjoavat tuloksekkaan ohjauksen ja yksilöllisen uravalmennuksen. ​


Henkilöstön vähentäminen kannattaa tehdä hyvin ja huolella

Muutokset yrityksissä herättävät paljon tunteita henkilöstön keskuudessa. Myös niiden työntekijöiden keskuudessa, joita mahdolliset muutosneuvottelut eivät koske. Samalla yritykset haluavat hoitaa nämä tilanteet mahdollisimman hyvin ja huolehtia henkilöstöstään. Muutosneuvotteluiden läpivienti vaikuttaa henkilöstön mielikuvaan yrityksen vastuullisuudesta ja työnantajamielikuvasta. 

Viestinnän ja esihenkilötuen lisäksi on tärkeää miettiä, miten työntekijöitä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla irtisanomistilanteessa ja kohti uutta suuntaa. Moni yritys valitsee ulkopuolisen kumppanin muutosturvan toteuttajaksi varmistaakseen, että yksilöt saavat juuri heille kohdennettua valmennusta. 

Hyvä tietää yhteistoimintalaista: 

  • Muutosturva toteutuu, kun yrityksellä on vähintään 30 työntekijää ja työntekijä ollut työsuhteessa vähintään 5 vuotta 
  • Irtisanominen tapahtuu tuotannollisista tai taloudellisista syistä 
  • Muutosturva sisältää työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen 
  • Muutosturvan arvo vastaa henkilön yhden kuukauden palkkaa 
  • Yli 55 vuotiaita koskee myös lisäosa, jossa henkilö on oikeutettu kuukauden palkan arvoiseen muutosrahaan. 

Mikä tekee Notarecista luotettavan kumppanin muutosturvaprojektiin?

  • Kokemusta usean yrityksen muutosturvaprojektien ohjaamisesta tuloksellisesti
  • Yksilöllistä ja hyvin vaikuttavaa uravalmennusta laajasti eri toimialoilla
  • Laajat alueelliset yrityskanavat yksilön valmennuksen tukena eteenpäin pääsemiseksi
  • Hyvät valmiudet tukea yritykseen jääviä henkilöitä sekä irtisanomistilanteisiin valmistautumisessa, että jälkeenpäin tarvittavassa valmennuksessa
  • Halu auttaa kaikkia osapuolia kunnioituksella ja arvostaen

 

Olemme välittävä kumppanisi muutoksessa!

Notarecin Vappu Kassinen on menestyksekkäästi valmentanut laajoissakin muutosturvaprojekteissa satoja henkilöitä sekä ryhmä- että yksilövalmennuksissa. Hän on saanut hyvää palautetta muutosturvaprojektien johtamisesta ja niistä monista henkilökohtaisista kohtaamisista valmennettavien kanssa. Valmennuksissa näkyy laaja-alainen osaaminen rekrytointien ja tuloksellisen valmennuksen parissa. 

Ota yhteyttä!


Keskustellaanko lisää muutosturvasta?
Ota yhteyttä Vappuun!

vappu@notarec.fi

Puh. +358 400 656 784

LinkedIn profiili