Johdon valmennukset ja coaching

Coachingin avulla kehitetään ajattelua, autetaan kohdistamaan voimavaroja oikein sekä löytämään taitoja, joita erilaiset johtamistilanteet kulloinkin edellyttävät.


Kenelle 

Johdon valmennukset ovat suunnattu johto- ja johtoryhmätehtävissä toimiville johtajille, jotka haluavat kehittää omaa johtamisosaamistaan tai johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi valmennuskattauksemme antavat erilaisia työkaluja organisaatiokulttuurin kuntotarkastukseen, muutosten läpiviemiseen tai toimintatapojen uudelleen muotoiluun. Johdon valmennuksemme ja coaching sopivat myös erinomaisesti uudessa tehtävässään aloittavalle johtajalle, joka tarvitsee ammattimaista sparraajaa ja coahia uuden tehtävän haltuunotossa.

Tavoitteet

Johdon valmennuksissa ja coachingissa tavoitellaan johtajana kehittymistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Valmennukset rakentuvat teemoitetuista työpajoista ja yksilöcoachingista.  Coachingin avulla haastetaan mm. syvälliseen reflektioon ja uudenlaisiin näkökulmiin, joilla parannetaan oman johtajuuden hallintaa. Coach on johdon luotettava sparrauskumppani, joka auttaa menemään asioiden ytimeen,  jäsentämään kokonaisuuksia sekä oivaltamaan uusia näkökulmia. 

Esimerkkejä johdon valmennuksista:                            

  • Johtamiskulttuurin uudistaminen
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
  • Muutoksen johtaminen
  • Konfliktien hallinta
  • Itsetuntemus- ja itsensä johtaminen
  • Toimiva johtotiimi

Ota yhteyttä


Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä Vappuun!

vappu@notarec.fi

Puh. +358 400 656 784

LinkedIn profiili