Palkka-avoimuusdirektiivi tulee - oletko valmis?

EU-direktiivi hyväksyttiin maaliskuussa ja astuu voimaan 2026 koskien kaikkia yksityisen ja julkisen sektorin työnantajia EU-maissa.

EU-parlamentti hyväksyi maaliskuun lopulla palkka-avoimuusdirektiivin. Vuonna 2026 voimaantulevan direktiivin tarkoituksena on edistää avointa ja reilua palkkaneuvottelukulttuuria sekä vahvistaa työpaikkojen tasa-arvoa. Direktiivi velvoittaa työnantajat muun muassa ilmoittamaan haettavan työpaikan palkan tai palkkahaarukan, avaamaan palkkauksen kriteerit ja raportoimaan sukupuolten välisistä palkkaeroista. Lisäksi työntekijöillä on oikeus saada tietoa henkilökohtaisesta palkkatasostaan ja tasa-arvoisesta palkkatasosta sukupuolen mukaan eroteltuna.

 

Mikä siis muuttuu? 

  • Työnhakijoilla on oikeus saada tietoa haettavan työpaikan alkupalkkauksesta tai sen vaihteluvälistä. Tieto voidaan ilmoittaa esimerkiksi työpaikkailmoituksessa, ja joka tapauksessa niin, että voidaan mahdollistaa reilu ja avoin neuvottelu palkasta.
  • Työnantaja ei saa kysyä palkattavan henkilön palkkahistoriasta.
  • Työnantajien pitää varmistaa, että sekä työpaikkailmoitukset että tittelit ovat sukupuolineutraaleja, eikä ketään syrjitä (viimeistään nyt kannattaa ottaa esihenkilö osaksi omaa sanastoa).
  • Työnantajan tulee avata kriteerit palkkojen, palkkatasojen ja työntekijöiden palkankorotusten osalta.
  • Työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada kirjallisesti tieto hänen henkilökohtaisesta palkkatasostaan ja samaa tai samanarvoista työtä tekevien keskimääräisestä palkkatasosta sukupuolen mukaan eroteltuna. Lisäksi työnantajien pitää vuosittain muistuttaa työntekijöitä heidän oikeudestaan saada tietoa palkastaan.
  • Vähintään sata henkilöä työllistävillä yrityksillä on velvollisuus raportoida säännöllisesti organisaation sukupuolten välisistä palkkaeroista (vähintään 150 hlöä työllistävät ensimmäisen kerran 4 vuoden jälkeen direktiivin voimaantulosta, ja 100-149 hlöä kahdeksan vuoden jälkeen).
  • Työnantaja ei saa estää työntekijää kertomasta omasta palkastaan.

 

Direktiivi pitää implementoida viimeistään vuonna 2026, eli kolmen vuoden päästä. EU-jäsenvaltioiden tehtävä on huolehtia siitä, että työnantajilla on käytössä palkkarakenteet, jotka varmistavat samapalkkaisuusperiaatteen toteutumisen.

Viimeistään nyt on hyvä tarkastella, millaiset palkkarakenteet teillä on käytössä ja kestävätkö ne tarkastelua vai tarvitaanko muutoksia.


Tarvitsetko apua direktiivin käyttöönoton kanssa?
Jätä yhteydenottopyyntö

Muita blogiartikkeleita


0 Kohdetta