Mikä on henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus ja miksi se on työnantajalle niin tärkeää?

HR-kuntokartoitus on kehittämämme työkalu, jonka teemme kaikille HR-asiakkaillemme, ja jota tarjoamme myös erillisenä palveluna. HR-kuntokartoituksen avulla yrityksesi pääsee tunnistamaan kehittämiskohteita HR-käytännöissä ja rekrytoinnissa ja toimii oivallisena tukena vaikkapa HR-budjettia laatiessa. Kerätyn datan pohjalta voidaan nähdä, mitkä asiat toimivat kuten pitää ja mitkä taas kaipaavat akuutisti muutoksia.

 

 

Pieni ja suurempikin muutos lähtee liikkeelle nykytilan ymmärtämisellä. Henkilöstöjohtamisen kuntokartoituksen avulla voidaan määrittää yrityksen HR-käytäntöjen ja rekrytoinnin nykytila ja mihin asioihin kehitystoimia tulisi suunnata. Kuntokartoitus voi siis vahvistaa liiketoiminnan laatua, sujuvuutta ja lainmukaisuutta.  

 

Ensiksi HR-kuntokartoituksessa lähdetään selvittämään yrityksen nykytilannetta sen avainhenkilöiden kanssa vapaan keskustelun lomassa sekä tarkkaan mietittyjen kysymysten avulla. HR-konsultti käy läpi HR-kypsyyskyselyssä muun muassa yrityksen organisaatiorakennetta, kulttuuria, työhyvinvointia, operatiivista ja lakisääteistä toimintaa, strategiaa sekä teknologiaa.  

 

Keskustelun lisäksi HR-konsultti perehtyy yrityksen henkilöstöhallinnon kaikkiin oleellisiin materiaaleihin. Riippuen yrityksen koosta ja kuinka paljon materiaalia on, voi lopullinen kuntokartoitus kestää työpäivästä pariin päivään.  

 

”Laadukkaasti tehty kuntokartoitus auttaa yritystä tunnistamaan kehittämiskohteet rekrytointiprosessissa ja HR-käytännöissä.” 

 

On myös hyvä muistaa, että HR on todella spesifi ala, joka kuuluu monen lain piiriin. Kartoituskeskustelujen aikana onkin läpikäytävä useita pakottavia lainsäädännöllisiä asioita. Tiesitkö esimerkiksi, että yrityksellä on aina lakisääteinen velvoite laatia työsuojeluun liittyvä toimintaohjelma, jossa on kuvattu työpaikan turvallisuuden kehittämiskohteet sekä tavoitteet työn turvallisuuden varmistamiseksi? Lisäksi yrityksen vastuulla on pitkä lista arkisia asioita, jotka liittyvät esimerkiksi työn suunnitteluun, perehdyttämiseen, kuormitukseen, ergonomiaan ja opastukseen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. 

 

Suositeltavaa olisi, että erityisesti aloittelevat yritykset kävisivät lainsäädännölliset asiat huolella alussa läpi. Laadukkaasti tehty henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus voi nimittäin ennaltaehkäistä monia ongelmia tulevaisuudessa, kuten mahdolliset epäselvyydet työsopimuksissa, jotka työntekijä voi pahimmassa tapauksessa riitauttaa tai yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvät rikkomukset, joista voi joutua maksamaan kalliit sakot. 

 

”On tärkeää, että yritykset oppivat kuntokartoituksen avulla oman organisaationsa HR-kyvykkyyksistä lisää: mikä toimii ja mikä ei.” 

 

Kun henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus on valmis, saa yritys selkeän raporttikoosteen asioista, jotka toimivat henkilöstöhallinnon osalta jo hyvin sekä asioista, jotka vaativat tarkempaa tarkastelua tai vaativat jopa akuutteja toimia. Jos yrityksen tavoitteena on esimerkiksi panostaa entistä parempaan rekrytointiprosessiin tai työnantajakokemukseen, voi kartoitus auttaa suunnittelutyössä sekä osoittaa, mitkä ovat konkreettisia asioita, joita tulisi muuttaa ja kehittää tavoitteen saavuttamiseksi.  

 

Jos yritykseltä löytyy jo valmiiksi HR-asiantuntija tai pohditte uuden henkilön palkkaamista, on kuntokartoitus merkittävä apu myös heidän työtään ajatellen. Kartoituksen pohjalta asiantuntija voi suunnitella, mitä asioita edistetään milläkin aikataululla, mitä pitää hoitaa kiireesti kuntoon ja mitkä asiat ovat kenties yrityksenne kasvun tiellä. Kuntokartoitus myös auttaa hahmottamaan, mihin asioihin ensi vuoden budjettia kannattaa suunnata HR:n puolella. 

 

Jos yrityksenne tarvitsee ulkoisen HR-konsultin laittamaan asiat kuntoon, voi Notarecin asiantuntija hypätä suoraan hommiin henkilöstöjohtamisen kuntokartoituksen ja tehdyn projektisuunnitelman pohjalta. ”Not another HR”- mallissa yrityksenne saa asiantuntijan satunnaiseen tai pysyvämpään tarpeeseen. HR:n osa-alueet kunnostetaan yksi asia kerralla yrityksenne toiveiden mukaisesti – joustavasti ja laadukkaasti.   

 

 

Kirjoittaja:  

Kaisa Seppälä  

Partner & Chief Growth Officer 

kaisa@notarec.fi  

+358 50 4335138  

 

Haluan tilata HR-kuntokartoituksen

 


Haluatko vastaanottaa lisää julkaisujamme?
Tilaa kuukausikirjeemme