Uravalmennus tasoitti tietä uran nivelvaiheessa

Johtotehtävissä toimiva Petri päätti hakeutua uravalmentajan juttusille, kun omalle uralle tuli nivelvaihe. Sitä ennen oma firma oli työllistänyt Petriä 7 vuotta. Koronan mukanaan tuomat muutokset johtivat tilanteeseen, jossa firman toiminta pistettiin pakettiin. ”Taaksepäin katsoessa oman osaamisen kehittämisen kannalta, olikin jo hyvä aika lähteä kohti uusia haasteita,” Petri pohtii. 

Notarecin ja Vapun valmennukseen Petri hakeutui omien verkostojen saattelemana. Parikin vinkkiä tuli, että uraliikkujen edessä kannattaisi olla yhteydessä Notarecin Sofiaan. Sofia puolestaan tunnisti, että Vappu voisi olla kuitenkin se oikea henkilö viemään asioita eteenpäin Petrin osalta uran tässä kohtaa ja niin uravalmennuskeskustelut avattiin. ”Päällimmäisenä odotuksena itsellä valmennuksesta oli, että saisin työnhakudokumentit päivitettyä ajan tasalle”, Petri kertoo. Hän koki tarvitsevansa eniten käytännön konkreettista apua ja sparrausta hakemuskirjeen ja CV:n rakentamiseen. Myös omien vahvuuksien sanoittaminen oli toiveena saada paremmalle tasolle. Lopuksi vielä Petrin odotuksena oli saada lisää ymmärrystä Vapun avulla siitä, miten rekrymarkkina toimii tällä hetkellä ja mitä kautta kiinnostavat työpaikat voisivat löytyä. 

Valmennuksessa itsessään Petriä yllätti miten ensimmäisenä ei lähdettykään konkreettisesti työnhakudokumentaation kautta, vaan alussa käytiin taustaprosessointia. Siinä pureuduttiin tarkemmin siihenminkälainen tyyppi ja persoona Petri on muun muassa ominaisuuksia kuvaavien korttien kautta. Jälkeenpäin katsottuna tä oli oikein hyvä asia.  

Tärkeitä konkreettisimpia anteja valmennuksesta olivat Petrin mukaan tottakai uusi CV ja hakemuskirje. Molemmissa parani sekä sisältö että ulkonäkö. CV:n sisältöön tuli myös lisää omaa persoonaa ja ominaisuuksia. Aiemmin hyvin faktapohjaiseen ansioluetteloon tuotiin vahvasti myös pehmeitä arvoja, joita erityisesti johtotason positioissa arvioidaan. Myös omien vahvuuksien ja tavoitteiden sanoittaminen itsessään oli tärkeä anti. Valmennuksessa hahmottui myös minkälaiset tehtävät kiinnostavat ja miltä toimialalta.  

Kysyttäessä kenelle Petrin mielestä valmennus sopii, hän vastaa:

”Valmennukseen kannattaa lähteä, jos on vähänkään epävarmuutta oman osaamisen sanoittamisesta ja tavoitteista. Ulkopuolinen apu kannattaa, koska sisäinen prosessi ei jäsenny sisäisesti miettimällä. Ammattitaitoinen ihminen osaa kysyä oikeat kysymykset.” 

Palaute valmennuskokonaisuudesta Vapulle on positiivista. Valmentajan kanssa työskentelyä hän kuvaa miellyttäväksi ja sanoo arvostansa Vapun asiantuntemusta, mutta myös suoraa ja selkeää palautetta, jota hän antaa valmennettavalle. Siitä saa itsekin enemmän irti. Muutamaa muuta vastaavan tyyppistä palvelua Petri kokeili sähköisenä, mutta huomaa saaneensa kasvotusten tapaamisista paljon enemmän irti. Hän summaa valmennuksen lopputulemaa näin: ”Tärkeimmät tavoitteet saatiin kohdaltani maaliin.  Valmennuksessa päivitetyt CV ja hakemuskirje johtivat myös lopulta uuden kiinnostavan työn löytymiseen.”