Sparta Consultingin keskiössä on vaikuttavuus – Notarec loi prosessit rekrytointiin kiivaan kasvun keskellä

Sparta Consultingin kaltainen yritys perustuu asiantuntijoihin, eikä skaalaaminen onnistu ilman lisäväkeä. Notarecin avulla Sparta huolehtii sekä nykyisten että tulevien työntekijöiden tyytyväisyydestä. Katso videolta HR-johtaja Aki Ahlrothin ajatuksia yhteistyöstä sekä lue alta toimitusjohtaja Sakari Sanaksenahon haastattelu.

Digitalisaation ja tiedolla johtamisen erikoisjoukoilla Sparta Consultingissa tärkein pääoma on asiakkaiden ongelmia ratkovissa osaajissa. Jos kysyntää on ja osaajia ei, syntyy pullonkaula.

”Koko toimialalla selkeästi suurin haaste ja este kasvulle on riittävän pätevän työvoiman puute”, kertoo Spartan toimitusjohtaja Sakari Sanaksenaho. ”Meillä ihmisillä on vieläpä keskimäärin yli 15 vuoden työkokemus, eikä sellaisia pyöri markkinoilla loputtomasti.”

Keväällä 2020 Spartalla alkoi, osin koronapandemian aiheuttamien digitarpeiden myötä, kovan kasvun kausi. Kysyntään yritettiin aluksi vastata omalla porukalla, mutta syksyllä kävi selväksi, että käyrä jatkaa edelleen nousuaan. Silloin päätettiin syventää yhteistyötä Notarecin kanssa, joka oli jo vuosien ajan tehnyt Spartalle työntekijöiden suorahakua.

Notarecin Anna-Leena Poukkanen ryhtyi Spartan talent acquisition leadiksi eli vastaamaan uusien osaajien etsimisestä ja nykyisistä osaajista huolehtimisesta.

”Kävi selkeästi ilmi, että tarvitaan osaajaverkon rakentamista ja sisäisen rekrytoinnin kehittämistä”, hän sanoo.

Verkot vesille

Yksi tärkeimmistä vaiheista oli luoda selkeitä osaajaprofiileita. Aiemmin rekrytointia oli tehty omasta – jo sellaisenaan kookkaasta – verkostosta, mutta nyt hakua oli laajennettava.

”Mietimme, mitä Sparta tarvitsee, mitkä yrityksen houkuttelevuustekijät ja kilpailuedut ovat, minkä vaiheiden läpi kaikki rekrytointiin osallistuvat kulkevat ja ketkä ovat mukana prosessissa”, Poukkanen luettelee. ”Samalla oli pohdittava, miten yritys sopii organisaationa halutuille osaajille ja mitkä asiat hakijoita kiinnostavat.”

Lisäksi Notarec alkoi kehittää niin työnhaun kuin työn tekemisen tapoja. Sanaksenaho myöntää nauraen, että ennen työnhaku- ja työntekijäkokemusta ei käytännössä ollut, vaan Notarec sai sen aikaan.

”Jotta yritys ymmärtää, mitä kehitettävää rekrytoinnissa ja työtekijäkokemuksessa on, täytyy olla strukturoituja toimintatapoja. Yhdessä olemme saaneet luotua meidän näköisemme tavan pyörittää rekrytointia.”

Samalla on syntynyt tapoja huolehtia nykyisten työntekijöiden tyytyväisyydestä. Spartalla on perinteisesti pitkät työurat, ja samaa toivotaan jatkossakin. Siksi rekrytointivaiheessakin käydään läpi tulijoiden kunnianhimoja ja haaveita ja pohditaan, miten Spartan ympäristö niihin soveltuu. Tämä auttaa myös esimerkiksi projektitiimien rakennuksessa, johon Notarec on niin ikään osallistunut.

Lisäksi Notarec on muun muassa ottanut käyttöön uuden rekrytointityökalun sekä luonut Spartalle urasivut sisältöineen.

Liimana yhteinen intohimo

Spartan erityinen vahvuus sekä asiakkaiden että potentiaalisten osaajien silmissä on se, että yrityksen kaiken toiminnan keskiössä on vaikuttavuus. Jos asiakas ei saa työstä arvoa, myöskään laskua ei lähetetä. Toimitusjohtaja Sanaksenahon mukaan tämä on tullut esiin seikkana, joka saa asiantuntijat kiinnostumaan Spartasta.

”Spartalla ytimessä on aina todellinen liiketoiminta-arvo ja pysyvät tulokset. Se kiinnostaa ja houkuttaa kovimpia ammattilaisia, jotka haluavat tehdä voimakkaasti vaikuttavaa ja eettisesti vankalla pohjalla olevaa työtä.”

Sanaksenaho ja Poukkanen painottavat, että spartalaisuudessa on kyse enemmänkin asiantuntijayhteisöstä kuin perinteisestä linjaorganisaatiosta. Kaikkia kohdellaan vertaisina eikä vahvoja siiloja ole, vaan organisoituminen tehdään projektien ympärille.

Notarecin avulla Sparta on saanut sanallistettua, miten se eroaa muista saman toimialan työnantajista. Tulosta on tullut: vuoden aikana rekrytointeja on tehty parikymmentä ja Sparta on kasvanut noin 30 ihmisen firmasta noin 50 hengen porukaksi.

Tiiviin yhteistyön kautta rekrytointia, perehdytystä, työntekijäkokemusta ja työnantajabrändiä on saatu kehitettyä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Samalla on mahdollistettu hurja kasvu, joka on tuonut uusia tekijöitä Spartan pitkäikäiseen tiimiin.

Se, että uudet tulokkaat saadaan mukaan kauan yhdessä toimineeseen tiimiin, on Sanaksenahon mukaan pitkälti Notarecin käsialaa. Poukkanen sanoo, että tavoitteena on nimenomaan ollut ylläpitää tiimin ”liimaa”, joka syntyy porukan yhteisestä intohimosta tiedonhallintaan ja dataan.

”Spartan rikkaus on sen henki, ja kasvun myötä se vain jalostuu eteenpäin.”

 

10.10.2021

Tutustu rekrytointipalveluumme