HR-kuntokartoituksella valmiuksia kasvuun

Case: K-Market Sodankylä

K-Market Sodankylä, noin 20 työntekijän yritys, kohtasi merkittävän murrosvaiheen, jossa HR-asioihin panostaminen nousi keskiöön. Yhteistyössä Notarecin kanssa toteutettu HR-kuntokartoitus auttoi tunnistamaan kehityskohteet ja luomaan selkeät askelmerkit kestävälle kasvulle. Tämä prosessi vahvisti yrityksen peruspilareita ja valmisti organisaation tulevaisuuden haasteisiin.

Kuvassa K-Market Sodankylän yrittäjä Antti Penttinen sekä Notarecin HR- ja rekrytointikonsultti Tero Kuusela

Lähtötilanne

K-Market Sodankylä, jossa työskentelee noin 20 työntekijää, oli saavuttanut merkittävän murrosvaiheen. HR-asioihin ei oltu panostettu riittävästi, mutta ymmärsimme, että kestävän kasvun ja organisaation toimivuuden kannalta HR:n kehittäminen oli ratkaisevaa. Tavoitteenamme oli luoda vahva perusta tulevalle kasvulle ja kehittää HR-toimintoja siten, että ne tukevat yrityksemme visiota ja arvoja.

HR-kuntokartoituksella nykytila-analyysi ja kehityssuunnitelma

Yhteistyössä Notarecin kanssa toteutimme kattavan HR-kuntokartoituksen. Kartoitus auttoi meitä tunnistamaan nykytilanteen vahvuudet ja kehityskohteet. Analysoimme tämänhetkiset tarpeet ja tulevaisuuden haasteet, jotta voimme varautua niihin ajoissa. Kartoituksen perusteella laadittiin selkeät kehityssuunnitelmat, jotka auttavat meitä etenemään systemaattisesti kohti tavoitteitamme.

Selkeä toimintasuunnitelma

Kartoituksen myötä saimme selkeän kuvan siitä, mihin HR-asioihin meidän tulee erityisesti panostaa. Tiedostimme myös aiemmin piilossa olleita kehityskohteita, mikä auttoi meitä asettamaan realistisia ja konkreettisia tavoitteita. Nyt meillä on selkeät askelmerkit kasvulle ja tiedämme, mitä asioita meidän on kehitettävä. Tämä luo vahvan perustan organisaatiomme kasvulle ja kehitykselle.

Ihmiseltä ihmiselle

Projektin aikana saimme erinomaista asiakaspalvelua. Notarecin asiantuntijat olivat asiakaslähtöisiä ja osasivat kohdata meidät ymmärrettävästi ja maanläheisesti. Ei ollut olemassa ns. ”tyhmiä kysymyksiä”, ja kaikkiin kysymyksiimme vastattiin selkeästi ja ymmärrettävästi. Keskustelut olivat mukavia ja kunnioittavia, mikä vahvisti yhteistyön sujuvuutta. Tämä asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutuksen helppous tekivät prosessista miellyttävän ja tehokkaan.

Kartoituksella valmiudet kasvaa

HR-kuntokartoitus antoi meille tarvittavat työkalut ja tiedot HR-toimintojemme kehittämiseen. Nyt olemme valmiita kasvamaan ja kehittämään organisaatiotamme entistä toimivammaksi. Yhteistyö Notarecin kanssa oli sujuvaa ja he auttoivat meitä ymmärtämään ja ratkaisemaan HR-haasteitamme selkeällä sekä asiakaslähtöisellä tavalla.

 

  • Antti Penttinen, yrittäjä ja toimitusjohtaja, K-Market Sodankylä

HR-kuntokartoitus on kehittämämme työkalu, jonka teemme kaikille HR-asiakkaillemme yhteistyön alkaessa, ja jota tarjoamme myös erillisenä palveluna. HR-kuntokartoituksen avulla yrityksesi pääsee tunnistamaan kehittämiskohteita HR-käytännöissä ja rekrytoinnissa ja toimii oivallisena tukena vaikkapa HR-suunnitelmaa ja -budjettia laatiessa. Kerätyn datan pohjalta voidaan nähdä, mitkä asiat toimivat kuten pitää ja mitkä taas kaipaavat akuutisti muutoksia.

 

Tarve HR-kartoitukselle?
Keskustellaan lisää

Kaisa Seppälä  

Partner & Chief Growth Officer 

kaisa@notarec.fi  

+358 50 4335138  

Haluan tilata HR-kuntokartoituksen