RaaS-malli tehostaa rekrytointia ja vauhdittaa kasvua

Case Sparta Consulting

 

Digitalisaation ja tiedolla johtamisen iskujoukko, Sparta Consulting, tämän artikkelin kirjoitushetkellä, toukokuussa 2020, työllistää kolmisenkymmentä informaationhallinnan asiantuntijaa Suomessa. Kärkiosaaminen on kapealla sektorilla, joka rekrytoinnin kannalta on sekä positiivinen että haastava tekijä.

Spartan ja Notarecin yhteistyö juontaa juurensa vuoteen 2015, jolloin Notarecin yrittäjä Sofia Järnström työskenteli IT-rekrytoijana Brittein saarilla. Annammekin nyt Spartaa luotsaavan Sakari Sanaksenahon kertoa yhteistyöstämme ja kokemuksistaan Notarecin asiakkaana:

”Ennen rekrytointiyhteistyömme alkamista 2015, etsimme pitkään sopivaa ulkoista rekrytointikumppania ja olimme kokeilleet yhteistyötä muutaman eri tahon kanssa. Halusimme konsultin, joka ymmärtäisi ja olisi kiinnostunut pureutumaan nimenomaisesti meidän yrityksemme tarpeisiin ja liiketoimintaamme. Sofiasta löysimme juuri tällaisen kumppanin. Hänen toimittamiensa kandien laatu ja sopivuus etsittyihin positioihin oli aivan omaa luokkaansa. Sofia ei vain lähettänyt meille CV:itä liukuhihnalla vaan oikeasti kuunteli minkälaisia tyyppejä olimme etsimässä ja toimitti meille laadukkaita hakijoita. Kun Sofia perusti oman yrityksen, halusimme ehdottomasti jatkaa yhteistyötä, kun olimme näin erinomaisen kumppanin rekrytointiin löytäneet. Helmikuussa 2020 Sparta siirtyi ”Resourcing as a Service” eli RaaS-malliin.

RaaS-mallin tultua mukaan Notarecin palvelutarjontaan, halusimme lähteä syventämään rekrykumppanuutta. Tärkein syy tähän oli Spartan voimakkaat kasvutavoitteet. Toimintaamme tarkastellessa hahmotimme, että rekrytointi voi olla nyt strategisen kasvun esteenä, vaikka meillä on monet asiat, kuten myynti, hyvällä mallilla. Kasvusuunnitelmat pakottivat meidät tarkastelemaan kriittisesti koko rekrytointiprosessiamme ja hakemaan siihen systematiikkaa. Suomeksi sanottuna:  hoksattiin, että rekry olisi ensimmäinen kohta, jossa homma saattaa alkaa sakkaamaan. Siksi siirryimme RaaSiin ja olemme olleet todella tyytyväisiä.

RaaS toi kaipaamaamme ryhtiä ja suunnitelmallisuutta rekrytointeihin. Jatkuva - nimenomaan Spartalle tehty - kandidaattien etsiminen ja kontaktointi varmistaa, että rekrytointiputkessa on aina hyviä kandidaatteja, jotka ovat meille kiinnostavia ja sopivia. Talent Finderissa meillä ei ollut näkyvyyttä rekrytointiprosessiin kokonaisuutena, emmekä päässeet vaikuttamaan siihen, ketä Notarec kontaktoi ja millä intensiteetillä. RaaS-mallilla varmistamme, että kandihaku on säännöllistä ja jatkuvaa. Viikkopalaverit tuovat myös näkyvyyttä ja rytmiä rekrytointeihin puolin ja toisin. Se tuo meille itsellemme myös systemaattisen toimintatavan, jolla rekrytointia hoidetaan. Kokemuksemme perusteella kestävä prosessi saadaan nimenomaan RaaS-mallia käyttämällä, jossa myös asiakkaalla on aito vaikutusmahdollisuus rekrytoijan työhön eikä saada mustasta laatikosta pullahtelevia kandeja. Ei vain selviytymistä vaan systemaattista toimintaa.

Tehokkaamman rekrytointiprosessin lisäksi olemme myös RaaS-yhteistyön myötä saaneet lisää ymmärrystä siihen, kuinka kiinnostavana oikeanlaiset osaajat kokevat Spartan. Iloksemme olemme havainneet, että yrityksen kiinnostavuus onkin erittäin hyvällä tasolla ja on ollut yllättävän helppo saada oikeita tyyppejä innostumaan meidän tekemisestä ja yrityksestä. Sanoisin siis, että RaaS-mallin bonuksena on myös se, että ulkoisen rekrytoijan kautta saamme aitoa palautetta ”kentältä” siitä, mitä meidän kohderyhmäämme kuuluvat osaajat yrityksestämme ajattelevat eli aidon käsityksen siitä miltä ulkoinen työnantajamielikuvamme näyttää.  Tiiviissä yhteistyössä myös rekrytoija pystyy helpommin välittämään ulospäin todenmukaista kuvaa meistä.

Muille ulkoista rekrytoijaa harkitseville vinkkaisin, että kumppanin valinta on todella tärkeä. Valitse rekrykumppaniksesi ammattilainen, jolla on aito halu ja pyrkimys ymmärtää asiakkaan toimintaa. Tämä ominaisuus ei ole rekrymarkkinoilla yhtään itsestäänselvyys. Notarecin RaaS-mallissa tämä ymmärrys on helpompaa siirtää myös ulkopuoliselle rekrytoijalle, koska yhteistyö on tiivistä ja rekrytoijalla on hyvä näkyvyys yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin. Kannattaa muistaa myös, että rekrytoija edustaa yritystänne ulospäin ja saattaa olla ensimmäinen viesti yrityksestänne asiakkaan suuntaan.

”Valitse rekrykumppaniksesi ammattilainen, jolla on aito halu ja pyrkimys ymmärtää asiakkaan toimintaa.”

Kuten missä tahansa kehittämisessä, niin myös rekrytoinnin kehittämisessä systematiikka on se millä päästään varmimmin parhaiden tulosten aikaansaamiseen. Konsulttiyhtiölle pelkkä hyvin toimiva myynti ei riitä, vaan myös resursoinnin pitää olla vastaavalla tasolla. Puhutaan meille strategisesta kyvykkyydestä. Miksi halusimme siirtyä rekrytoinnissa tyypillisestä onnistumisperusteisesta rekrypalkkiomallista läheisemmän yhteistyön RaaS-malliin on nimenomaan se, että haluamme olla todella hyvin kartalla siitä mikä toimii ja mikä ei, sekä pystyä kehittämään mallin, joka toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä samalla menetelmällä meillä kuntoon on laitettu myynti ja projektien laatu. Rekrytoinnissa on nyt sama kehitysprosessi menossa.

”Siirryimme onnistumisperusteisesta rekrypalkkiomallista RaaS-malliin sen takia, että halusimme olla hyvin kartalla siitä mikä toimii ja mikä ei, sekä pystyä kehittämään mallin, joka toimii parhaalla mahdollisella tavalla.”

Lopuksi sanoisin, että asiakkaan näkökulmasta Notarecissa on ehdottomasti parasta ihmisläheinen ote työhön. Vaikka arvostamme tietysti toimivia prosesseja ja systemaattista tekemistä, työ tehdään kuitenkin aina ihmiseltä ihmiselle. Siksi hyvät tyypit ja inhimillisyys ovat niin tärkeitä, kun kyse on ennen kaikkea vuorovaikutuksesta.” (Lue lisää raas-palvelun hyödyistä: RaaS-rekrytointipalvelu auttaa yrityksiä pääsemään kasvutavoitteisiinsa.)

”Parasta Notarecissa on asiakkaan näkökulmasta ihmisläheinen ote työhön.”

 

– Sakari Sanaksenaho
CEO, Sparta Consulting

www.spartaconsulting.fi 

 

19.05.2020 / Notarec-tiimi

 

Miten Spartan asiakkuus kehittyi keväästä 2020?

Lue yhteistyöstämme lisää lokakuussa 2021 julkaistusta artikkelista.

 

Kaipaako yrityksenne apua rekrytointiin? Varaa keskustelu Sofian kanssa ja kysy lisää!

 

Sofia Järnström Notarecin perustaja

Varaa vartin keskustelu

Tai ota suoraan yhteyttä:

+358 44 745 4492
sofia@notarec.fi