Irene Holmberg

Johdon coach ja HR-konsultti


Olen johtamiskuiskaaja, esihenkilötyön elävöittäjä ja liiketoiminnan liekittäjä. Minulla on vahva henkilöstöjohtamisen kokemustausta niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Olen myös toiminut tulosvastuullisena johtajana, johtoryhmän jäsenenä ja esihenkilönä sekä vastannut vuosien varrella eri organisaatioiden osaamisen kehittämisen kokonaisuuksista. Ammatillinen kokemustaustani antaakin erinomaiset eväät ymmärtää liiketoiminnan, johtamisen ja henkilöstön välistä dynamiikkaa yrityksen menestymis- ja voimavaratekijänä. Tätä dynamiikkaa käsittelen myös omissa valmennuskokonaisuuksissani, jossa lähtökohtana on yhdistää liiketoimintalähtöinen ajattelu ihmislähtöiseen, vaikuttavaan johtamiseen.

Johtaja- ja esihenkilötehtävissä työskenteleville kohdennetut valmennuskokonaisuuteni on rakennettu siten, että ne vahvistavat ammatillista itsetuntemusta, asiaosaamista ja ihmistenjohtamiseen tarvittavaa kyvykkyyttä. Korostan vahvasti kokonaiskuvan ymmärtämistä kaikilla organisaation tasoilla, sillä ilman sitä tekeminen voi jäädä helposti irrallisten yksityiskohtien hiomiseen. Johdon ja johtoryhmien valmennuksissa tarjoan mm. johtamiskulttuurin kuntotarkastusta ja systeemistä johtamisosaamisen kehittämistä. Paras ja tehokkain sekä tutkitusti vaikuttavin lopputulos saavutetaan coaching-tapaamisilla, joissa yhdistyvät teemoitetut työpajat ja henkilökohtaiset coaching-tapaamiset.

Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja sertifioitu Business Coach. Lisäksi minulla on opettajan pedagoginen pätevyys eli lupa opettaa. Ihmiset ja organisaatiokulttuuri ovat intohimoni ja loputon kiinnostuksen kohteeni. Johtamisfilosofiani pohjautuu positiiviseen psykologiaan, vahvuuksien kautta johtamiseen ja potentiaalin näkyväksi tekemiseen. Katson innostuneesti eteenpäin ja päivitän omaa osaamistani säännöllisesti tietotuoreuden varmistamiseksi.

Vierivä kivihän ei sammaloidu – en minäkään.