Data Engineer / Data Architect / MDM Consultant

Helsinki

Sparta Consulting on syksyllä 2012 perustettu informaationhallinnan asiantuntijatalo, jonka toimiala ja ydinosaaminen on tieto. Spartan palveluksessa on reilu parikymmentä henkilöä, jotka ovat todella pitkän linjan data-ammattilaisia. Historiaa erityisesti master datan piiristä on kärkikonsulteilla niin pitkältä ajalta kun koko termistä on puhuttu (Loshin 2004).

Sparta (ei se kaupunkivaltio) synnytettiin työpaikaksi, jossa toiminnan ja päätöksenteon keskiössä ei olisi talousfiguurit vaan Spartalaiset. Ajatuksena on tarjota tiedonhallinnan ratkaisuja valtavirrasta poikkeavan rehellisesti siten, että tekijät voivat oikeasti olla ylpeitä asiakkailleen tuottamastaan arvosta, eikä vain firmalle aikaansaamastaan laskutuksesta. Sparta on henkilöstönsä omistama kasvuyritys. Yhtiössä työskentelee alan johtavia asiantuntijoita ja kasvusta johtuen he etsivät jatkuvasti alan parhaita liittymään joukkoonsa. Spartan asiantuntijoilla on pitkä kokemus vaikeistakin toimitapamuutosten määrittämisestä ja muutosjohtamisesta hyvin erityyppisissä organisaatioissa. Merkittävä osa Spartan asiakastyöstä liittyy tavalla tai toisella master dataan, sekä laajempaan informaatioarkkitehtuuriin viitekehykseen. Toki mukaan mahtuu perinteiset CRM:t, PDM:t, ERP:t, ECM:t, ESB:t ja muut maagiset tiedonhallintaan liittyvät kolmikirjaimiset pyhitetyt akronyymit ja silti Spartan ajattelun keskiössä on tiedon laatu ja rakenne laajemmassa näkökulmassa. Jotta huomisen tekoäly-yhteiskunta voi syntyä, täytyy tiedonlaatu, rakenne sekä saatavuus saada sille tasolle, että jo olemassa olevasta teknologiasta saadaan siihen liitetyt lupaukset lypsettyä ulos. Teknologia on merkittävä tekijä toiminnankehityshankkeissa ja paras hyöty teknologiasta saadaan, kun pohjalle on saatu oikeat kysymykset joihin teknologialla halutaan vastata, tieto on siinä kunnossa että teknologia pystyy sen käsittelemään ja ihmiset saadaan muutokseen mukaan. Tässä Sparta on paras.

Spartasta ainutlaatuisen tekee hampaat kurkkuun iskevä arvolupaus, sekä siitä syntyvä arvomaailma, jota koko henkilöstö hengittää:

  • Me toimimme ehdottoman asiakastyytyväisyyden arvolupauksella sekä haastamme alan muut toimijat rehellisyyden ja tulosten toimittamisen asenteellamme. Jos asiakkaamme ei koe saaneensa tilaamaansa arvoa, emme veloita työstä mitään.
  • Vaalimme palvelemisen ihannetta sekä liike- ja ammattimoraalia. Teemme parhaamme jokapäiväisessä työssämme, jotta näitä arvoja ja asenteita saataisiin laajemmin leviämään alalle.
  • Kokemuksesta tiedämme, että sinulle tekemämme arvolupaus luo meille toimintatavan ja asenteen, jota tällä alalla kaivataan kipeästi lisää. Haluamme kantaa oman kortemme kekoon tilanteen parantamiseksi.

Spartan aktiivisiin asiakkaihin lukeutuvat mm. Fennia, Oulun Energia, Vattenfall, Skanska, OP, Fonecta, Orion sekä monia muita kotimaisia sekä kansainvälisiä yrityksiä.

Spartalla on rennon letkeä porukka, he erottuvat edukseen hyvällä yhteishengellä, sekä sillä etteivät ota itseään läheskään niin vakavasti kuin työnsä. “Brutal Honesty” oli aiempi motto ja pohjavireenä se toimii vieläkin. Spartalla ei ole hierarkioita eikä titteleitä, vaan organisoitumisen pohja on pitkälti meritokratia. Nykyinen toimari tuli firmaan alunperin alihankkijana, markkinointia veti aiemmin turvallisuuskonsulttina palkattu kaveri ja teknologiajohtajan pallille on nostettu tiedonhallinnan konsulttina taloon tullut osaaja. Toimintaa on organisoitu ja tullaan organisoimaan ennakkoluulottomasti porukan oman mielenkiinnon, ambitiotason ja kyvykkyyksien mukaisesti. Organisaatiokulttuurin pohjalla on pitkälti perustajien ajatus siitä, että parhaat tulokset syntyvät silloin, kun aivo-cocktail sisältää oikeita hormoneja ja ihmiset nauravat ja ovat hyvällä tuulella. Mikromanageerausta ei harrasteta ja yrityksessä vaalitaan Navy Sealsien ”extreme ownership” johtamismetodologiaa: ”jokainen on johtaja omalla tontillaan ja vastuussa kaikesta mikä on omien käsien ulottuvilla”. Töitä tehdään tosissaan ja kovalla ammattiylpeydellä – joskus aikataulupaineissa jopa hampaat irvessä. Sellaista tilannetta yrityksen historian aikana ei kuitenkaan ole tullut, etteikö sille olisi voitu nauraa. Toimitusjohtaja totesi, että “Ei tää niin helvetin vakavaa oo. Töitä vaan.” Sparta on saanut myös tunnustusta siitä, että toimintaa johdetaan keskimääräistä paremmalla työntekijäymmärryksellä. Kolme vuotta peräjälkeen tehdyn henkilöstötyytyväisyystutkimuksen mukaan yhteishenki on huippuluokkaa. Spartalaiset kokevat saavansa olla reilusti omia itsejään ja työhyvinvointiin sekä viihtyvyyteen panostetaan. Myös rekrytoinneissa on tätä silmällä pitäen tiukka seula. Hakijan sopivuus organisaatio kulttuuriin on vähintään yhtä tärkeää kuin taso asiantuntijana. Spartasta työnantajana hyvin kertoo talosta lähtenyt työntekijä yrityksen blogissa.

Hae työpaikkaa