RaaS-rekrytointipalvelu auttaa yrityksiä pääsemään kasvutavoitteisiinsa

Rekrytoinnin tulee olla strategistaKun rekrytointia ei tehdä pitkällä tähtäimellä, voi se vaikuttaa yrityksen kasvuun. Ongelmaksi on saattanut muodostua, ettei tiedetä mistä rekrytointi pitäisi aloittaa, kuka sitä alkaisi hoitamaan tai miten hakijaverkosto luotaisiin. Rekrytointia tehdään samalla tavalla kuin aikaisemminkin ja se täyttää rekrytointia hoitavan työntekijän työpöydän äärimmilleen. Rekrytointi on hyvin aikaa vievää. Duunitorin tekemän rekrytointitutkimuksen (2016) mukaan suurimmalla osalla yrityksistä rekrytoinnin läpimenoaika on muutama kuukausi ja puolet kyselyyn vastanneista käyttää yhtä rekrytointia kohden noin 5 kokonaista työpäivää. Samaisen tutkimuksen mukaan yhtä avointa paikkaa kohden tulee yleensä 20–29 hakemusta ja haastatteluita pidetään 5. Kaikki hakemukset eivät ole välttämättä edes relevantteja haettavaa paikkaa kohden. Voi laskea, kuinka paljon työaikaa yksi rekrytointi syö kokonaisuudessaan. 

“Kun rekrytointia ei ole sidottu yrityksen strategiaan, voi se vaikuttaa yrityksen kasvuun.” 

Rekrytointi ei ainoastaan vie yrityksen työntekijän/työntekijöiden aikaa, mutta myös rahaa. aTalentin mukaan rekrytoinnin kustannuksiin tulisi laskea mukaan työnantajakustannukset eli työnantajan sivukulut sekä rekrytointiin osallistuneiden henkilöiden palkat (työnantajakustannus = työntekijän bruttopalkka x 1,42). Rekrytointikustannuksiin lasketaan myös markkinointikulut; mainostetaanko työpaikkaa sosiaalisessa mediassa ja/tai työportaaleissa, kuten Duunitorissa. 

Kasvua tavoittavilla yrityksellä tulee olemaan rekrytointeja. Vaikka tällä hetkellä yrityksessä saattaisi olla 1–2 paikkaa auki, voi rekrytointien määrä kasvaa myöhemmin. Jos rekrytointeja ei ennakoida, voi se hidastaa yrityksen kasvua, sillä jokaisen paikan täyttäminen julkisella haulla vie yleensä useampia kuukausia. Aikaa kuluu myös hakemusten käsittelyyn ja julkisen haun kautta tulevat hakemukset, eivät ole aina relevantteja. Joka ikinen rekrytointi vie siis aikaa, sekä rahaa rekrytointia tekevien henkilöiden palkkakustannusten muodossa, sekä markkinointikuluissa. Jos rekrytointia tehdään aina samalla tavalla, voi se helposti johtaa rekrytointivääristymiin. Yritykseen saatetaan rekrytoida aina tietynlaisia persoonia tai osaamista. Myös virherekrytoinnit voivat tulla yrityksille kalliiksi. Kustannusten laskemiseksi ja ajan säästämiseksi yritysten kannattaisi rakentaa oma hakijaverkosto. Tässä tapauksessa rekrytointeja ei aina tarvitsisi laittaa julkiseen hakuun, vaan sopivia työntekijöitä voisi löytyä nopeasti omasta verkostosta. 

“Julkinen haku vie yleensä muutaman kuukauden, sekä vie rekrytoivan henkilön aikaa.” 

Ulkoinen rekrytointikumppani auttaa tukemaan yritysten kasvua tehostamalla rekrytointiprosesseja ja luomalla hakijaverkostojaNykypäivänä suorahaku ei ole ainoastaan koodaajien tai toimitusjohtajien etsimistä, vaan enenevissä määrin eri asiantuntijaroolien täyttämistäOttamalla kumppaniksi suorahakua tekevän rekrytointifirman, yritys saa ainoastaan relevantteja ja laadukkaita hakijoita. Tästä esimerkkinä asiakkaamme, jolle haimme viiteen eri tehtävään osaajia. Noin 80% haastatteluun päässeistä olivat tulleet suorahaun kautta ja 20% asiakkaan omien kanavien kautta. 

“Rekrytointipalvelun käyttäminen mahdollistaa laadukkaan ja jatkuvan haun. 

RaaS-rekrytointipalvelumalli mahdollistaa kandidaattien jatkuvan, laadullisen haun. Rekrytointiprosessissa on silloin aina sopivia osaajia, kun tarve uudelle tekijälle syntyy, eikä työpaikkaa tarvitse välttämättä laittaa julkiseen hakuun, pienentäen rekrytoinnista aiheutuvia ajallisia, sekä rahallisia kustannuksia. RaaS-mallissa konsultti voi olla yrityksen tarpeen mukaan apuna haastatteluissa, hakijaverkoston luomisessa, työnantajakuvan selvittämissä sekä kehittämisessä, tunnettuuden lisäämisessä ja yritysten työntekijöiden resurssien vapauttamisessa muuhun työhön. Ulkopuolinen huomaa myös helpommin, jos rekrytoinnin vääristymiä tapahtuu. 

“Rekrytointipalvelu tehostaa yritysten rekrytointiprosesseja sekä luo hakijaverkostoja, pienentäen kustannuksia ja lyhentäen rekrytointien läpivientiä.” 

Rekrytoinnin tulee olla siis sidottuna yrityksen strategiaan. Tämän huomasi myös kumppanimme Sparta Consulting, joka siirtyi Talent Finder-asiakkaasta RaaS-asiakkaaksi. Hakijaverkostoa tulee luoda, jotta rekrytointien läpivienti lyhenee ja rekrytointien kustannukset pienenevät. Rekrytoinnin suunnitelmallisuus ja säännöllinen tekeminen pitkällä tähtäimellä mahdollistaa yrityksiä pääsemään kasvutavoitteisiinsa. Lue lisää RaaS-rekrytointipalvelusta.

 

Lähteet:

Duunitorin rekrytointitutkimus

aTalent – kuinka paljon rekrytointi maksaa?

 

Luodaanko teidän yrityksellenne hakijaverkosto ja ammattimaistetaan rekrytointiprosessi?

Jätä yhteydenottopyyntö tästä

Tai ota suoraan yhteyttä:

sofia@notarec.fi

puh: 044 745 4492

Muita blogiartikkeleita


0 Kohdetta