Kiteytimme olemassa olomme merkityksen

Neljässä vuodessa on tapahtunut paljon, maailmantilanteen vuoksi yritysten tarpeet ovat muuttuneet ja näiden muutosten vaikutuksesta myös Notarecilla on ollut mahdollisuus kasvaa muutoksen mukana.


Yritykset, joiden bisnes on kiinni ihmisistä, ovat isojen haasteiden edessä. Osaavien tekijöiden puute vaarantaa monen yrityksen kasvumahdollisuudet. Hyvät työntekijät voivat valita työpaikkansa hyvien joukosta. Enää ei riitä, että on töitä – työntekijät odottavat työltään enemmän. Innostavaa tarkoitusta, kulttuuria ja arvoja, joihin sitoutua. Mahdollisuutta kehittää itseään, uramahdollisuuksia, joustoa elämän eri tilanteissa, hyvää johtamista.

Työnantajana enää ei riitä, että tarjoaa töitä ja odottelee hakemuksia. Eikä riitä sekään, että saa rekrytoitua, vaan täytyy osata pitää kiinni työntekijöistä.

Kilpailu osaajista on koventunut, työntekijöiden vaatimukset ovat kasvaneet ja työn tarjoamisen ja hakemisen tavat ovat muuttuneet. Työnhakijat eivät enää hae töitä vaan työnantajat hakevat työntekijöitä. Kilpailluilla työmarkkinoilla ratkaisee, miten hoidat rekrytoinnit ja millainen on yrityksesi työnantajakuva ja yrityskulttuuri. Miten yrityksesi HR-prosessit toimivat, miten panostatte henkilöstön ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen.

Me uskomme, että parhaat tulokset syntyvät, kun ihmiset ovat onnellisia. Onni työssä syntyy siitä, että saa tehdä mielenkiintoisia töitä, hyvässä ja hyvin johdetussa työyhteisössä, jossa ihmisistä pidetään hyvää huolta. Jossa saa kasvaa, kehittyä ja loistaa. Jossa voi kokea yhdessä tekevänsä jotain merkityksellistä. Jossa on valmis menemään piirun verran pidemmälle saavuttaakseen jotain hienoa.

Me tiedämme, että parhaissa työpaikoissa ihmiset tekevät parasta tulosta. Olemme hakeneet kannuksemme IT-alalta, jossa kilpailu osaajista on ollut kovaa jo pitkään, ja metodimme toimivat alalla kuin alalla. Autamme löytämään uudet avainhenkilönne ja pitämään heistä hyvää huolta, sillä ette halua menettää heitä. Osaajien rekrytoinnin lisäksi autamme luomaan yrityksellesi toimivat HR-käytännöt ja mahtavan työnantajabrändin, ja valmennamme yritystäsi kohti menestystä. Autamme yritystäsi tekemään inhimillisesti parempia tuloksia.

Intohimomme ja missiomme on menestyvien ja onnellisten työpaikkojen rakentaminen. Yksi kerrallaan.

Notarec – Rakennamme menestyviä ja onnellisia työpaikkoja rekrytoinnin, valmennuksen ja HR-palveluiden avulla.

Tutustu palveluihimme

Muita blogiartikkeleita


0 Kohdetta